Månad: september 2019

Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott. Nu har det också blivit allt svårare att rekrytera och behålla nödvändig …

Information om ångfartyget Mariefred Läs mer »

Nu har vi uppdaterat vårt klubb och utfärdsprogram – läs mer här: Inlaga 4:2019L

Från 1/9 2019 har vi ny e-postadress: info@skargardsbaten.se