För planerade arrangemang under vintern gäller följande: Kvällsöppet på expeditionen på Nybrogatan går av stapeln den 25 januari 2021, 22 februari 2021, 29 mars 2021 och 26 april 2021. Inga klubbaftnar, filmaftnar eller utfärder är planerade. Mer information om ett …

Inställda möten Läs mer »

Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har emellertid gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott. Läs mer