Ångbåtstidtabellen

Det är sommar, det är vackert väder och en upplevelse väntar; en resa med en gammal
ångbåt över sjöar, floder, fjärdar eller genom smala sund. Den svenska ångbåten är en sinnebild för vår varmaste och ljusaste årstid, utflykter under sommaren och båten minner också om en spännande teknik som är en del av vårt kulturarv. I broschyren Ångbåtstidtabell återfinns utdrag ur samtliga svenska passagerarångfartygens tidtabeller för säsongen. Ett 40-tal ångbåtar och deras turlistor presenteras i broschyren. Utöver den informationen finns kontaktuppgifter till fartygen samt information om norska och danska ångbåtar samt svenska ångbåtar som inte är i trafik under men likväl värda att uppmärksamma. Broschyren avslutas med en kalender över ångbåtsaktiviteter under året för dem som vill delta i speciella evenemang med anknytning till ångbåtar. Ångbåtstidtabellen har getts ut årligen sedan 1998, är i fyrfärg, och i stående A5-format. Tidtabellen ges ut av Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten i samarbete med samtliga svenska samt några norska och danska ångbåtsrederier. Broschyren ges ut under våren och delas ut på ångbåtar, i turistbyråer och andra turistmål i hela Sverige.

Ångbåtstidtabell 2018ÅB-tidtabell18