Ångfartyget Mariefred sommaren 2023

Ångfartyget Mariefred

Efter mycket stora ansträngningar och tack vare omfattande stöd från många medlemmar är ångfartyget Mariefred i gott skick och har erhållit erforderliga tillstånd att bedriva trafik.

Tyvärr har vi drabbats av oväntade och delvis svårlösta personalproblem. Detta har medfört inskränkningar i trafiken under sommaren vilket självfallet är ytterst beklagligt.

Fartyget kommer att gå till Mariefred veckosluten 12-13 augusti samt 26-27 augusti med avgång från Stockholm, Klara Mälarstrand som vanligt kl. 10.00. 

Hjärtligt välkommen ombord!