Information gällande årsmötet den 23 Mars

Stiftelsen skärgårdsbåtets årsmöte äger rum den 23 Mars klockan 19:30 ombord på M/S Tranan. För de som valt att deltaga vid middagen innan årsmötet gör båten en kortare rundtur under middagen och återkommer sedan till kaj inför årsmötesförhandlingarna. Årsmötet äger sedan rum ombord vid kajen.