Information om ångfartyget Mariefred

Information om ångfartyget Mariefred

Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott.

Nu har det också blivit allt svårare att rekrytera och behålla nödvändig personal för koleldningen. De orkar inte vara kvar under säsongen. Personalkostnaderna har ökat väsentligt. Det går inte komma ifrån att eldningen är ett mycket tungt arbete. Arbetsdagarna blir också väldigt långa. Det är bakgrunden till att frågan om övergång till oljeeldning kommit upp. De flesta motsvarande ångfartyg är sedan länge oljeeldade.

En installation av oljeeldning ska i så fall utföras på ett som gör det det förhållandevis enkelt att återgå till koleldning om man så vill. Det ska betonas att åtgärderna går ut på att skapa bästa möjligheter att fortsätta med både ångdrift och den traditionella linjetrafiken. Frågan kommer att behandlas av både Stiftelsens och ångbåtsbolagets styrelser i början av oktober.

Vid Stiftelsen Skärgårdsbåtens klubbafton 17 oktober (Tellus på Söder kl. 18.30) kommer ytterligare information att lämnas och det blir tillfälle att ställa frågor.