Inställda möten

För planerade arrangemang under vintern gäller följande:

Kvällsöppet på expeditionen på Nybrogatan går av stapeln den 25 januari 2021, 22 februari 2021, 29 mars 2021 och 26 april 2021.

Inga klubbaftnar, filmaftnar eller utfärder är planerade. Mer information om ett eventuellt föreningsprogram under våren och sommaren följer i tidningen Skärgårdsbåten 1/2021 som bör nå medlemmarna under februari månad.