Inställda möten och begränsat öppethållande på expeditionen

Stiftelsen Skärgårdsbåtens årsmöte den 18 mars ställdes in med anledning av den pågående coronapandemin och, som en följd härav, begränsningar och restriktioner kring möten. Mer information kommer i nästa nummer av tidningen Skärgårdsbåten 2/2020 i början av maj samt på föreningens hemsida. Ett årsmöte kommer att kunna hållas tidigast under försommaren 2020. 

Programpunkterna, Öppet-Hus den 30 mars samt filmafton den 1 april, ställs in. Sjöhistoriska museet, där filmaftonen skulle ha hållits, har ställt in all programverksamhet under mars och april månad. 

Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition på Nybrogatan har endast begränsat öppethållande för närvarande, vill du komma i kontakt med föreningen går det bra per e-post  info@skargardsbaten.se

Mail till föreningen läses fortlöpande. Vid brådskande ärenden ring Marie tel. 073-936 87 98, under expeditionstid måndag-onsdag 11.00-17.00, om ingen svarar på föreningens ordinarie telefonnummer 08-662 89 02.