Inställda möten

För planerade arrangemang under vintern gäller följande:

Kvällsöppet på expeditionen på Nybrogatan går av stapeln den 21 december 2020, 25 januari 2021, 22 februari 2021, 29 mars 2021 och 26 april 2021.

Vårutflyktsresa med m/s Rödlöga den 17 maj är uppskjuten till den 20 september.

Inga klubbaftnar, filmaftnar eller utfärder är planerade. Mer information om ett eventuellt föreningsprogram under våren och sommaren följer i tidningen Skärgårdsbåten 1/2021 som bör nå medlemmarna under februari månad.