Klubb- och utfärdsprogram, vintern 2022-2023

Klubb- och utfärdsprogram, vintern 2022-2023

Nu har vi uppdaterat vårt klubb- och utfärdsprogram, vintern 2022-2023 – läs mer här: Klubb- och utfärdsprogram, vintern 2022-2023.

I versionen av klubb- och utfärdsprogrammet som bifogas utskicket med tidningen Skärgårdsbåten nr. 4/22 finns kortfattad information om de planerade långresorna sommaren 2023, i pdf:en ovan finns en längre och mer detaljerad information om dessa resor.

Likaså är informationen om årsmötet 2023 något mer utförlig än i bladet som skickas ut med tidningen och som når medlemmarna i mitten av november.