Stadgar

Klicka på texten för att öppna filerna. Detta är föreningens stadgar antagna vid årsmötet den 19 Mars 2014

Stiftelsens föreningsstadga 2013-2014