Fyra gånger per år utkommer medlemstidskriften Skärgårdsbåten. I den ges information om vad som händer med båtarna både i Stockholm och på andra platser. Historiska artiklar om skärgårdstrafik och bilder på skärgårdsbåtar ingår också i varje nummer. Föreningen ger också årligen ut Ångbåtstidtabellen med information och turlistor för samtliga svenska passagerarångbåtar i trafik.

Nyheter

Information om ångfartyget Mariefred

Information om ångfartyget Mariefred

<span class="s1">Vårt kolfyrade ångfartyg <i>Mariefred </i>går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har emellertid gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott. </span> <a href="https://skargardsbaten.se/uncategorized/information-om-angfartyget-mariefred/">Läs mer</a> <p class="p1"></p>
Klubb- och utfärdsprogram vintern 2020

Klubb- och utfärdsprogram vintern 2020

<!-- wp:paragraph --> <p>Nu har vi uppdaterat vårt klubb och utfärdsprogram - läs mer här:</p> <p><a href="https://skargardsbaten.se/wp-content/uploads/2020/02/Inlaga-12020.pdf">Inlaga 1:2020</a></p> <p>Här finns klubb och utfärdsprogram hösten-vintern 2019-2020</p> <p><a href="https://skargardsbaten.se/wp-content/uploads/2019/10/Inlaga-42019L.pdf">Inlaga 4:2019L</a></p> <!-- /wp:paragraph -->
Klubb- och utfärdsprogram vintern 2020