Fyra gånger per år utkommer medlemstidskriften Skärgårdsbåten. I den ges information om vad som händer med båtarna både i Stockholm och på andra platser. Historiska artiklar om skärgårdstrafik och bilder på skärgårdsbåtar ingår också i varje nummer. Föreningen ger också årligen ut Ångbåtstidtabellen med information och turlistor för samtliga svenska passagerarångbåtar i trafik.

Nyheter

Information om ångfartyget Mariefred
Information om ångfartyget Mariefred
Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har emellertid gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott. Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram hösten 2019
Klubb- och utfärdsprogram hösten 2019

Nu har vi uppdaterat vårt klubb och utfärdsprogram - läs mer här

Klubb- och utfärdsprogram hösten 2019
Ny e-postadress
Från 1/9 2019 har vi ny e-postadress: info@skargardsbaten.se
Kontakta oss
Expeditionens öppettider: Mån-Ons 11:00-17:00
Nybrogatan 76 114 42 Stockholm
info@skargardsbaten.se
Tel 08-662 89 02