Tärnan

Tärnan-Viksund-kopia-203x203

Ångslupen Tärnan byggdes år 1901 i Stockholm vid William Lindbergs Mekaniska Verkstad, vanligtvis kallat Södra Varvet, på den plats där idag Viking Lines terminal är belägen. Ångslupen Tärnan byggdes för Waxholms Nya Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget) och användes i stort sett enbart i Vaxholm som passbåt med anslutning till Express I och andra större ångfartyg till och från Stockholm. Tärnan var mest i trafik sommartid och trafikerade traderna från Vaxholm till Tynningö, Ramsö och Sandö samt till Nantes och Överby på Resarös norra sida. Ursprungligen var Tärnan en helt öppen slup, men inglasades delvis ca. 1905.

År 1952 sålde Waxholmsbolaget s/s Tärnan till Hilding Alexandersson i Norrköping som dock rev ut ångmaskineriet och installerade en dieselmotor istället. Tärnan fick namnet Amaranth och gick i trafik till Esterön fram till omkring 1978. I början av 80-talet var slupen åter i Stockholm som ölbåt och som skådespelare med namnet Brynhilda i TV-serien Öbergs på Lillöga. År 1985 köptes båten av den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten samt återfick sitt originalnamn Tärnan. Till Tärnan bildades ett aktiebolag, med det anrika rederinamnet Ångslups AB Unionen, med Stiftelsen Skärgårdsbåten och dess medlemmar som aktieägare. Ett omfattande upprustnings- och renoveringsprogram igångsattes, mestadels av ideella krafter. Tärnan har genom renoveringsarbetet återfått sitt utseende från 1905, och åter blivit ångslup, med koleldad ångpanna och ångmaskin. Tärnan används för utfärder, vid specialevenemang samt för förhyrningsresor. Tärnan är ett levande museum med stora möjligheter för er som vill anordna något extra i all enkelhet.
Tärnan kan hyras för utflykter i Saltsjön och Mälaren i Stockholms omgivningar, bröllop, fester o dyl.
Ångslupen Tärnan hyrs till ett timpris och minimiförhyrningstid är tre timmar. Priserna för transport gäller tur och retur ordinarie tilläggsplats vid Beckholmen, söder om Djurgården vid Gröna Lund.

Servering: Det är fritt för den som hyr att själv ordna med servering men detta kan också ordnas genom rederiets försorg. Det går inte att tillaga mat ombord.
Data: Byggd 1901. Längd 20,00 m, bredd 4.90 m. Compoundmaskin 47 ihk. 7 knop, koleldad ångpanna.
Tärnan kan ta ca. ett 70-tal passagerare, för bästa trivsel rekommenderar vi max 45-50 passagerare vid längre turer. Midskepps finns långbänkar med ca. 35 sittplatser. I den ombonade aktersalongen finns ca. 25 fasta sittplatser.
Ordinarie kajplats: Beckholmen i Stockholm.