Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott.

Nu har det också blivit allt svårare att rekrytera och behålla nödvändig personal för koleldningen. De orkar inte vara kvar under säsongen. Personalkostnaderna har ökat väsentligt. Det går inte komma ifrån att eldningen är ett mycket tungt arbete. Arbetsdagarna blir också väldigt långa. Det är bakgrunden till att frågan om övergång till oljeeldning kommit upp. De flesta motsvarande ångfartyg är sedan länge oljeeldade.

En installation av oljeeldning ska i så fall utföras på ett som gör det det förhållandevis enkelt att återgå till koleldning om man så vill. Det ska betonas att åtgärderna går ut på att skapa bästa möjligheter att fortsätta med både ångdrift och den traditionella linjetrafiken. Frågan kommer att behandlas av både Stiftelsens och ångbåtsbolagets styrelser i början av oktober.

Vid Stiftelsen Skärgårdsbåtens klubbafton 17 oktober (Tellus på Söder kl. 18.30) kommer ytterligare information att lämnas och det blir tillfälle att ställa frågor.   

Nu har vi uppdaterat vårt klubb och utfärdsprogram – läs mer här: Inlaga 4:2019L

Från 1/9 2019 har vi ny e-postadress:

info@skargardsbaten.se

Ånga om sommaren – en dokumentär i Sveriges Television om ångfartyget Mariefred. Filmen visades under 2018 och sänds i repris i SVT1 och SVT24 vid ett flertal tillfällen från den 14  juli 2019 men finns också på SVT Play här. Den 30 minuter långa dokumentären berättar om fartygets historia liksom ångan och ångteknikens betydelse för Sverige under 200 år och, inte minst, ångfartyget Mariefreds resa genom Mälarens vackra och idylliska landskap.

2019-års Skärgårdsbåtens Dag firas den 12 juni med Storskär, Norrskär, Mariefred, Blidösund, Västan och Enköping i en parad till Vaxholm. Den dagen firas också Waxholmsbolagets 150-års jubileum. Här finns programmet för Skärgårdsbåtens Dag inklusive information om hur du köper biljetter till arrangemanget.

Skärgårdsbåtensdagsprogram2019

Här är 2019 års inventering av antikvariska böcker. Mycket nöje!

Antikvariska böcker bokstavsordning nov 2019 rensad Blad1

Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har emellertid gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott.

Läs mer