Nu har vi uppdaterat vårt klubb och utfärdsprogram, hösten 2020 – läs mer här: Inlaga september 2020L Här finns klubb och utfärdsprogram hösten-vintern 2019-2020 Inlaga 2:2020 Inlaga 1:2020 Inlaga 4:2019L

2020-års Skärgårdsbåtens Dag firas den 10 juni med bland annat Storskär, Norrskär, Mariefred, Blidösund, Västan och förhoppningsvis ytterligare deltagare i en parad till Vaxholm. Här finns förra årets program för Skärgårdsbåtens Dag, läs den och inspireras att följa med den …

Skärgårdsbåtens Dag 2020 Läs mer »

För planerade arrangemang under våren och försommaren gäller följande: Kvällsöppet på expeditionen på Nybrogatan den 27 april är inställt. Vårutflyktsresa med m/s Rödlöga den 17 maj är uppskjuten till den 20 september. Ångfartyget Mariefreds kulturresa till Möja den 24 maj …

Inställda möten Läs mer »

Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har emellertid gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott. Läs mer