Nu har vi uppdaterat vårt klubb och utfärdsprogram, vintern-våren 2021 – läs mer här: Inlaga 1-2021 Aktuell försäljningslista kan laddas ned här: Försäljningslista 2021 Här finns klubb och utfärdsprogram hösten-vintern 2019-2020 Inlaga september 2020L Inlaga 2:2020 Inlaga 1:2020 Inlaga 4:2019L

2021-års Skärgårdsbåtens Dag firas förhoppningsvis onsdagen den 9 juni, under förutsättning att situationen kring pandemin så tillåter. Bland annat fartygen Storskär, Norrskär, Mariefred, Blidösund, Västan och ytterligare deltagare deltar i en parad till Vaxholm. Här finns 2019-års program för Skärgårdsbåtens …

Skärgårdsbåtens Dag 2021 Läs mer »

För planerade arrangemang under vintern gäller följande: Kvällsöppet på expeditionen på Nybrogatan går av stapeln den 25 januari 2021, 22 februari 2021, 29 mars 2021 och 26 april 2021. Inga klubbaftnar, filmaftnar eller utfärder är planerade. Mer information om ett …

Inställda möten Läs mer »

Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har emellertid gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott. Läs mer