Nu har vi uppdaterat vårt klubb och utfärdsprogram, för våren och sommaren 2020 – läs mer här: Inlaga 2:2020 Här finns klubb och utfärdsprogram hösten-vintern 2019-2020   Inlaga 1:2020 Inlaga 4:2019L

2020-års Skärgårdsbåtens Dag firas den 10 juni med bland annat Storskär, Norrskär, Mariefred, Blidösund, Västan och förhoppningsvis ytterligare deltagare i en parad till Vaxholm. Här finns förra årets program för Skärgårdsbåtens Dag, läs den och inspireras att följa med den …

Skärgårdsbåtens Dag 2020 Läs mer »

Vårt kolfyrade ångfartyg Mariefred går i långväga daglig linjetrafik i ideell regi. Det saknar motsvarighet i hela världen. Kostnadsutvecklingen har emellertid gjort det allt svårare att täcka ofrånkomliga underskott. Läs mer