Klubb- och utfärdsprogram

Klubb- och utfärdsprogrammet med fullständiga beskrivningar av våra arrangemang följer med som bilaga till tidningen Skärgårdsbåten samt i ett separat utskick i början av hösten. Du kan alltid ladda ner det senaste programmet vintern-våren 2020 här:

Inlaga 1:2020

Tidigare Klubb och utfärdsprogram

 

Inlaga-augusti-2019LLadda ner

Inlaga 1:2019