Klubb- och utfärdsprogram

För planerade arrangemang, läs föreningens programblad: 

Inlaga 3:2024

Klubb- och utfärdsprogrammet med fullständiga beskrivningar av våra arrangemang följer med som bilaga till tidningen Skärgårdsbåten fyra gånger per år samt i ett separat utskick i månadsskiftet augusti-september. 

Tidigare Klubb och utfärdsprogram

Inlaga 4:2023

Inlaga 3:2023

Inlaga 2:2023

Inlaga 1:2023

Inlaga oktober 2022

Inlaga nr 2 : 2022

Inlaga nr 4 2021L

Inlaga oktober 2021

Inlaga 3:2021

Inlaga 1-2021

Inlaga september 2020L

Inlaga 2:2020

Inlaga 1:2020

Inlaga 4:2019L

Inlaga-augusti-2019

Inlaga 1:2019