Tidningen Skärgårdsbåten

ti5

Föreningen Stiftelsen Skärgårdbåtens föreningstidskrift heter Skärgårdsbåten och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller historiska artiklar samt intervjuer eller personliga minnen från ångbåts- och skärgårdstrafik förr. I tidningen finner Du också information och nyheter kring Stockholms kvarvarande ångbåtar, ångbåtar i övriga Sverige och världen samt information, nyheter och historik om andra skärgårdsbåtar. Tidningen startades 1970 av bland annat Gunnar Friberg som alltsedan 1974 är tidningens redaktör. De första åren utkom tidningen med ett två-tre nummer per år och från 1975 med fyra nummer per år vilket gör att närmare 200 nummer har utgivits sedan starten 1970. Sedan nummer 2 år 1988 har tidningens omslag varit i färg och numera är hela tidningen i fyrfärg, givetvis så när som på återgivning av äldre fotografier, illustrationer och gamla tidningsnotiser.

Tidskriften Skärgårdsbåten är i stående A4-format, rikt illustrerad och som regel på 24-36 sidor men ibland tjockare. Årets första nummer utkommer under andra hälften av februari och i detta finns finns kallelse till årsmötet samt styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år. Nummer två ges ut i månadsskiftet april-maj, nummer tre vid midsommartid eller strax därefter och nummer fyra i månadsskiftet oktober-november. Tidningen skickas till föreningens medlemmar.

Vill ni komplettera er samling, finns flertalet utgivna nummer från årgång 1975 och framåt alltjämt i lager till försäljning genom föreningens expedition. Årgång 1970, 2 nummer, har återutgivits i en specialupplaga i samband med tidningens 25-årsjubileum.

Bakom de historiska artiklarna och artikelserierna om skärgårds- och mälartrafiken ligger ett gediget och omfattande forskningsarbete. Om Mälarens rederier, ångbåtar och deras trafik har i första hand författats artiklar av Arne Stade samt Lennart Rydberg och motsvarande gärning för trafiken på saltsjösidan av Arne Sundström och en serie om Gustavsbergsbolagets ångbåtsrederi av Gustav Alexandersson har publicerats. Under rubriken »Bryggor vi glömt» skriver Gunnar Lefrell om skärgårdens öar, ångbåtsbryggor och trafiken till dem fordom. Om skärgårdsbåtar och andra passagerarfartyg, i Sverige och utomlands, som motiv på vykort skriver Ragnar Magnander under rubriken »Ur Vykortslådan».
Till tidningen bifogas ett blad med information om kommande föreningsevenemang, information om andra ångbåtsarrangemang samt nytillkomna försäljningsartiklar. Till nummer fyra av tidningen, som utges under senhösten, bifogas aktuell försäljningslista över samtliga artiklar som föreningen har till salu; böcker, vykort, presentartiklar och dylikt. Utöver de fyra utskicken med tidningar får medlemmarna ett separat utsick under augusti månad med klubb- och utfärdsprogram för höstens aktiviteter.

ti3ti9SB_2012-3SB2012-1
ti4ti5ti7 ti8

Tidningen har givits ut sedan 1970 och spridda nummer av äldre årgångar finns ännu i lager. Kontakta expeditionen!