Publikationer

ti5Tidningen Skärgårdsbåten
Tidskriften Skärgårdsbåten Föreningen Stiftelsen Skärgårdbåtens föreningstidskrift heter Skärgårdsbåten och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller historiska artiklar samt intervjuer eller personliga minnen från ångbåts- och skärgårdstrafik förr. I tidningen finner Du också information och nyheter kring Stockholms kvarvarande ångbåtar, ångbåtar i övriga Sverige och världen samt information, nyheter och historik om andra skärgårdsbåtar. Tidningen startades 1970 av bland annat Gunnar Friberg som alltsedan 1974 är tidningens redaktör. De första åren utkom tidningen med ett två-tre nummer per år och från 1975 med fyra nummer per år vilket gör att närmare 180 nummer har utgivits sedan starten 1970. Sedan nummer 2 år 1988 har tidningens omslag varit i färg och numera är hela tidningen i fyrfärg, givetvis så när som på återgivning av äldre fotografier, illustrationer och gamla tidningsnotiser. Tidskriften Skärgårdsbåten är i stående A4-format, rikt illustrerad och som regel…

Ångbåtar i Sverige
Det är sommar, det är vackert väder och en upplevelse väntar; en resa med en gammal ångbåt över sjöar, floder, fjärdar eller genom smala sund. Den svenska ångbåten är en sinnebild för vår varmaste och ljusaste årstid, utflykter under sommaren och båten minner också om en spännande teknik som är en del av vårt kulturarv. I broschyren Ångbåtar i Sverige återfinns presentationer av samtliga svenska passagerarångfartyg. Ett 40-tal ångbåtar presenteras i broschyren. Utöver den informationen finns kontaktuppgifter till fartygen samt information om norska och danska ångbåtar samt svenska ångbåtar som inte är i trafik under men likväl värda att uppmärksamma.