Bli medlem

Föreningen Skärgårdsbåten är en stadigt växande förening med idag ca 3.000 medlemmar från alla delar av landet. De flesta bor dock i Stockholmsområdet där föreningen har sin verksamhet.
Som medlem stöder Du föreningens ansträngningar att bevara de klassiska skärgårds- och mälarbåtarna.

Du får

  • resa tur- och retur med ångfartyget Mariefred till priset av enkel biljett
  • medlemstidskriften Skärgårdsbåten fyra gånger per år
  • inbjudningar till ångbåtsutflykter, filmvisningar och möten med ångbåtsprogram.

Medlemsavgiften
Ordinarie avgift år 2024 är 290 kr

Ny medlem betalar reducerad avgift första året: 100 kronor.

Medlem med adress i utlandet 340 kr

Anmäl dig som medlem eller ditt intresse på sidan -> Kontakta oss

Ett medlemskap som tecknas efter den 1 oktober gäller till den 31 december nästkommande år

Stödjande medlem
Betala minst 500 kr.
En form av stödjande medlemskap är att köpa rederiaktier i antingen s/s Mariefreds bolag Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB, i rederiet Stockholms Ångslups AB (Djurgården 3), eller i Ångslups AB Unionen (ångslupen Tärnan).
Aktierna kostar 550 kr.

Hedersårskort kostar 950 kr och gäller för obegränsat antal resor i s/s Mariefreds reguljärtrafik Stockholm-Mariefred/Taxinge Näsby under en säsong.
Betalning
Betalar gör du enklast genom att sätt in valt belopp på plusgiro 55 50 01-7 eller bankgiro 5111-0476. Glöm inte att ange namn, adress och gärna också din e-postadress.