Försäljning

Föreningen har försäljning av böcker och klubbvaror dels på vår expedition och dels i samband med klubbarrangemang, mässor och andra evenemang. Försäljningslistan medföljer som bilaga till tidskriften Skärgårdsbåtens novembernummer men du kan också ladda ner en aktuell lista som pdf här: Forsaljningslista 2024 Det går också bra att beställa varor från expeditionen. Om du sätter in aktuellt belopp på plusgiro 55 50 01-7 eller bankgiro 5111-0476 och skriver namn, adress och vad du önskar köpa, så skickar vi det med posten.

AKTUELLA MEDLEMSERBJUDANDEN!

Ångfartyget 200 år; specialpris 50 kr vid köp på föreningens expedition och pris sänd per post 135 kr.

Kepsar; 120 kr, pris sänd per post 150 kr.

På vår expedition finns även ett stort antal antikvariska böcker. Hjärtligt välkommen till föreningens expedition på Nybrogatan 76 i Stockholm för att botanisera bland antikvarisk litteratur om framförallt sjöfart, teknikhistoria och Stockholmiana.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.