Försäljning

Föreningen har försäljning av böcker och klubbvaror dels på vår expedition och dels i samband med klubbarrangemang, mässor och andra evenemang. Försäljningslistan medföljer som bilaga till tidskriften Skärgårdsbåtens novembernummer men du kan också ladda ner en aktuell lista som pdf här: Försäljningslista 2021L. Det går också bra att beställa varor från expeditionen. Om du sätter in aktuellt belopp på plusgiro 55 50 01-7 eller bankgiro 5111-0476 och skriver namn, adress och vad du önskar köpa, så skickar vi det med posten.

På vår expedition finns även ett stort antal antikvariska böcker. Klicka här så finner du en aktuell lista över de antikvariska böcker vi har till försäljning.