Djurgården 3

Historik: Färjan är byggd vid O A Brodins Varv i Gävle 1897 och fick namnet Stadsgården 1. Stockholms Ångslups AB (SÅA) köpte färjan 1900 och fick då det nya namnet Djurgården 3.
Ångfärjan gick i trafik, i första hand mellan Slussen och Allmänna Gränd på Djurgården, fram till 1969 varefter färjan lades upp. Påföljande år övertog Waxholmbolaget trafiken med Djurgårdsfärjorna liksom även färjorna, däribland den upplagda Djurgården 3.

Därefter låg Djurgården 3 upplagd till 1973 då den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten köpte färjan av Waxholmsbolaget och försäljningspriset sattes till 1 krona. Genom frivilliga insatser  och omfattande renovering kunde Djurgården 3 åter sättas i trafik 1985. En ny ångpanna installerades, men färjans ångmaskin är den ursprungliga från 1897.
Färjan drivs numer av ett rederi med det anrika namnet Stockholms Ångslups AB (SÅA) och där föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten är huvudägare. Fortfarande är det främst frivilliga krafter som försöker hålla Djurgården 3 vid liv!

Djurgården3-Stadshuset-750x562

En gång i världen fanns det åtskilliga ångdrivna hamnfärjor, bland annat Djurgårdsfärjorna men samtliga övriga motoriserades; ångmaskineriet ersatts av dieselmotorer, i den mån de gamla fartygen inte skrotades. Sedan över 40 år tillbaka är Djurgården 3 Stockholms enda kvarvarande ångdrivna djurgårdsfärja.
Data: Byggd 1897. Längd 20,8 m, bredd 5,4 m:. Compoundmaskin 55 ihk. Koleldad ångpanna.
Tar upp till 96 passagerare. Upp till 40 personer kan äta sittande.

Besättning: befälhavare, däcksman, maskinchef och eldare.

Trafik: Förhyrningsresor. Gör ibland utflyktsturer och bedriver färjetrafik i samband med evenemang.
Uthyrning: Färjan kan hyras för resor och transporter i Stockholms hamn, Saltsjön och Mälaren i Stockholms omgivningar utflykter, bröllop, fester o dyl.

Ångfärjan Djurgården 3 hyrs till ett timpris och minimiförhyrningstid är tre timmar. Priserna för transport gäller tur och retur ordinarie tilläggsplats vid Beckholmen, söder om Djurgården vid Gröna Lund.

Servering: Det är fritt för den som hyr att själv ordna med servering men detta kan också ordnas genom rederiets försorg. Det går inte att tillaga mat ombord.
Ordinarie kajplats: Beckholmen i Stockholm.

P1010616