Om föreningen

Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, för dig som tycker om ångbåtar och skärgårdstrafik!

Den ideella Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten bildades år 1963 och har ca. 3.000 medlemmar från alla delar av landet. De flesta bor dock i Stockholmsområdet där föreningen arrangerar klubb- och filmaftnar, utfärder samt medverkar i mässor och andra evenemang. Fyra gånger per år utkommer medlemstidskriften Skärgårdsbåten. I den ges information om vad som händer med båtarna både i Stockholm och på andra platser. Historiska artiklar om skärgårdstrafik och bilder på skärgårdsbåtar ingår också i varje nummer. Föreningen ger också årligen ut Ångbåtstidtabellen med information och turlistor för samtliga svenska passagerarångbåtar i trafik.

År 1966 övertog föreningen ansvaret för det anrika mälarrederiet Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB, bildat 1905 och ägare till det koleldade ångfartyget Mariefred. Föreningen vill bevara Mariefred oförändrad som ett levande museifartyg i trafik på sin ursprungliga trad Stockholm-Mariefred, där hon har gått alltsedan år 1903. Genom insamlingar bland enskilda personer och berörda kommuner täcker Stiftelsen Skärgårdsbåten ångarens årliga underskott. Föreningen äger den sista ångdrivna Djurgårdsfärjan Djurgården 3, byggd till Stockholmsutställningen 1897, samt ångslupen Tärnan, byggd för Waxholmsbolaget 1901.

Under ångbåtstrafikens guldålder; 1920- och 1930-talen fanns hundratals passagerarångbåtar, ångslupar och ångfärjor i Stockholm, skärgården och Mälaren. Efter andra världskriget och fram till början av 1960-talet försvann; såldes, skrotades, det stora flertalet av dessa fartyg. Endast en handfull återstod när Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten bildades. De sista ångbåtarna riskerade att försvinna och då vaknade intresset för ångfartygen och ångtekniken. Ångan kanske uppfattas som en gammal teknik, såsom ånglok eller ångbåtar. Inget kan vara mera fel. Ånga som energikälla, en teknik som började att utvecklas för fyra sekler sedan, är än idag av största betydelse, numera främst inom industri och energiproduktion.

Ångteknikens utveckling började med kolvångmaskiner och fortsatte med utveckling av ångturbiner. Ångtekniken är så enkel att ett barn kan förstå den, ånga förs in i en cylinder och övertrycket i samverkan med ett undertryck får en kolv att röra sig upp och ner, men det tar en livstid att tillfullo förstå att bemästra den. Ångkraften har kallats den sista romantiska av människans innovationer ty det finns något mänskligt över att med eld och vatten få en maskin att makligt röra sig, med ett dovt ljud, inte buller, inte med ett högt varvtal utan med en rytm som starkt påminner om en människas hjärtas slag.

Det är Stiftelsen Skärgårdsbåtens målsättning att bidra till att värna, rädda, uppmärksamma samt sprida information om de traditionella svenska skärgårdsbåtarna. Alltsedan 1963 har Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten medverkat i räddningsaktioner för flertalet ångfartyg i Stockholmsområdet och likaså har föreningen bidragit till den opinionsbildning som lett till att det landstingsägda Waxholmsbolaget har bevarat ångfartygen Storskär och Norrskär samt bolagets äldsta fartyg motorfartyget Västan. Sedan 1986 är Stiftelsen Skärgårdsbåten etablerad  på Beckholmen där Stockholms ångbåtar torrsätts och renoveras.
Bli medlem i Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten. Du får medlemstidskriften Skärgårdsbåten fyra gånger om året, inbjudan till ångbåtsutflykter, filmvisningar och möten med ångbåtsprogram. Som medlem stöder Du föreningens ansträngningar att bevara de klassiska skärgårds- och mälarbåtarna. Läs mer om att bli medlem under fliken Bli medlem!

Ny medlem betalar reducerad medlemsavgift under första året som medlem; 100 kronor.