Mariefred

DSC04814-kopia-960x368

Trafikstart 1a juni 2024 och i år säljs biljetterna här Biljetter hela säsongens tidtabell hittar ni längst ned på den här sidan.

Ångfartyget Mariefred byggdes år 1903 för traden Stockholm-Enhörna-Mariefred. På denna trad har hon seglat under samma namn och med samma ångmaskin alltsedan dess. Fartyget har ägts av samma rederi, Gripsholms-Mariefreds ångfartygs AB sedan 1905. Allt detta gör Mariefred till ett världsunikt fartyg och till en omistlig del av Sveriges kulturarv!

Data: Byggd vid Södra Varfvet i Stockholm 1903. Längd 32,84 m, bredd 6,33 m. Compoundmaskin 298 ihk. Koleldad ångpanna. Hastighet 10 knop. 230 passagerare. En kort historik finner du här.

Kajplats: Klara Mälarstrand invid Stadshusbron
Trafik: Reguljärtrafik Stockholm-Enhörna-Mariefred samt Mariefred-Taxinge Näsby.
Chartertrafik: För närmare information om förhyrningsmöjligheter, läs här eller kontakta ångfartyget Mariefreds rederikontor:

Maja_i_Mariefred

Ångfartyget Mariefred

Ångfartyget Mariefred byggdes för rederiet Mariefreds Ångfartygs AB:s trafik Stockholm-Enhörna-Mariefred och sattes i trafik 1903, i konkurrens med rederiet Ångfartygs AB Gripsholm och dess ångfartyg Gripsholm. Efter förslag från Gripsholmsbolaget beslöt de båda rederierna om ett samgående. Det nya bolaget fick namnet Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB. Det är samma rederi, med samma giltiga A-aktier, som alltsedan 1905 har drivit traden och s/s Mariefred. Ett unikt rekord i svensk skärgårds- och mälarsjöfart!
Under 1920-talet började bilar, bussar och lastbilar ta över ångfartygens tidigare så framgångsrika passagerar- och godstrafik. År 1927 kom att bli det sista året som Gripsholms-Mariefreds ångfartygs AB gav utdelning till aktieägarna. De följande åren gav förluster och som en följd därav såldes ångfartyget Gripsholm 1933. År 1936 övertogs aktiemajoriteten i rederiet av tre köpmän i Mariefred samt av s/s Mariefreds befälhavare för att trafiken skulle fortsätta, även om man inte kunde räkna med någon vinst av rörelsen. Andra världskriget innebar ökat underlag för trafiken och ekonomiskt gick rederiet allt bättre. Under 50-talet och framåt gick trafiken med stora underskott och efter 1965-års säsong var kassan tom och rederiet till salu. Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten övertog aktiemajoriteten i rederiet. Fartyget och trafiken till Mariefred hade räddats för eftervärlden.
År 1983 byttes den ursprungliga ångpannan ut mot en nytillverkad, däremot är fartygets ångmaskin i original från 1903. Vid två tillfällen, 1980 och 1994, har s/s Mariefred härjats av brand men snabbt återuppbyggts och åter satts i trafik. Ångfartyget Mariefred och hennes trafik är en omistlig del av Sveriges kulturarv.