Styrelse

Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten 

Styrelse 2024

Lennart Rydberg, ordförande, medlemsregister,  Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB:s (GMÅA) styrelse, KG Knutssons Stiftelse för ångfartyget Mariefred och den svenska ångbåtskulturen

Henrik Birath, 1:e vice ordförande, GMÅA styrelse, utfärder och långresor

Lars Berglöf, 2:e vice ordförande, sekreterare, GMÅA styrelse, hemsida, utformning av trycksaker.

Anders Björklund, datafrågor, hemsida

Christer Björklund, juridiska frågor, förhandlingar, Knutssonstiftelsen     

Nils Cronholm, försäljning, medlemsvärvning, båtmässan Allt för sjön

Kjell Nordeman, VD i GMÅA, ordförande i Stockholms Ångslups AB, SÅA (Djurgården 3). och Ångslups AB Unionen, (Tärnan).   

Bo Lagerqvist   

Hans Langenstedt, kassör.

Gunnar Lefrell, arkivarie, öppethuskvällar på expeditionen,  

Gunilla Malmqvist 

Hans-Lennart Ohlsson, ordförande i Knutssonstiftelsen, adj. GMÅA

Lena Silvander-Björklund, klubbmästare, båtmässan Allt för Sjön m.m.

Olle Tillberg, biträdande klubbmästare

Johan Wahlstedt

Mats Åkerman (Blidösund).

Ständigt adjungerade

Sven Jönsson, Sveriges Ångbåtsförening 

Marie Svärd, expeditionen

Revisorer

Gösta Hederström

Staffan Söderhäll

Mats Gullberg (suppleant) 

Stefan Eriksson (suppleant)

Valberedning

Niklas Schölin (sammankallande)

Göran Grahn

Håkan Schyl