Tråkig nyhet

EN LEGENDAR HAR GÅTT UR TIDEN

Claes Insulander började sin bana på S/S Mariefred 1972, blev kapten och fartygschef 1978. Claes var också VD för rederiet GMÅA.

Han avled i sitt hem.